พ.ท.โสภิต สุขเจริญ รอง ฉก.ทพ.๓๑ พร้อมด้วย น., ส., และอส.ทพ. ร่วมกับ อ.แม่จัน, ส่วนราชการ, หน่วยงาน, กำนัน – ผญบ. และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

0
120

เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๑, ๐๗๐๐ – ๐๙๐๐ พ.ท.โสภิต สุขเจริญ รอง ฉก.ทพ.๓๑ พร้อมด้วย น., ส., และอส.ทพ. ร่วมกับ อ.แม่จัน, ส่วนราชการ, หน่วยงาน, กำนัน – ผญบ. และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมแม่จัน ๑๑๐ ปี อ.แม่จัน จว.ช.ร. มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน ประมาณ ๔๐๐ คน โดยมี นางวันดี ราชชมภู นอภ.แม่จันฯ เป็นประธาน