จ.ตราด/อําเภอคลองใหญ่จัดพิธีน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561

0
141

จ.ตราด/อําเภอคลองใหญ่จัดพิธีน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ ได้เป็นประธานในพิธีนําหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมแม่บ้าน นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น เข้าร่วม ในพิธีน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงยุดมั่นในทศพิตรราชธรรมและทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ายั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งทั้งหลายจะขอสืบสานพระปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี และจะยึดมั่นในการปะพฤติปฎิบัติตนที่ดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป หลังเสร็จพิธีได้จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ โดยมีพระสงฆ์ออกบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจํานวน 50 รูป เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก