กองทัพภาคที่ ๓ รับมอบอุปกรณ์จากบริษัทท่อน้ำไทย

0
155

กองทัพภาคที่ ๓ รับมอบอุปกรณ์จากบริษัทท่อน้ำไทย

พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รอง แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์จากบริษัทท่อน้ำไทย
โดยมีพลโท พิจิตร ลักษณะละม้าย และคณะกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย เป็นผู้มอบ ณ
ห้องโถง หน้าห้องรับรอง ๒ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ตามที่กองทัพภาคที่ ๓ ได้ดำเนินการ “โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์)กองทัพภาคที่ ๓” ขึ้น ในการนี้กองทัพภาคที่ ๓ ได้เรียนเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของโครงการ จึงมีความประสงค์มอบอุปกรณ์ ( ท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ข้อต่อท่อ ) ให้กับโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาค
ที่ ๓ เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวต่อไป ปรีชา นุตจัรส ราย งาน