จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม “ปั่นต้านโกง Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

0
137

จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม “ปั่นต้านโกง Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม “ปั่นต้านโกง Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ภายใต้งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิจิตร ณ บริเวณหน้าบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตรและสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังทุกภาคส่วนของจังหวัดพิจิตร ในการเข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้กลไกพลังของมวลชนทุกภาคส่วน ร่วมต่อต้านการทุจริตด้วยการไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต ด้วยการมีพลังทางสังคมในการหยุดคนโกงประเทศไทย โดยมีกิจกรรมปั่นต้านโกง ณ บึงสีไฟ สำหรับกิจกรรมปั่นต้านโกงนี้มีระยะทางปั่นจักรยานประมาณ 5 กิโลเมตร โดยจะเริ่มจากการปล่อยตัวเส้นทางจักรยานจากบริเวณหน้าบึงสีไฟ เข้าสู่ถนนบึงสีไฟ ผ่านโรงพยาบาลพิจิตร ผ่านสี่แยกอนุบาลพิจิตรเข้าสู่ถนนศรีมาลา ผ่านที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพิจิตรไปสิ้นสุดที่หอประชุมจังหวัดพิจิตรหลังใหม่
สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนเพื่อให้เกิดการรับรู้ของประชาชนและทุกภาคส่วนของจังหวัดพิจิตรเห็นถึงความสำคัญว่าปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเอง โดยการแสดงพลังไม่ทนต่อการทุจริต โดยการมีจิตสำนึกที่ถูกต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความพอเพียง และพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยในวันนี้นักปั่นจักรยานจากอำเภอต่างๆของจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คัน