เนื่องด้วยมูลนิธิเพื่อตำรวจไทย ได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก เพื่อจัดสร้างพระพุทธชินราชอินโดจีน “รุ่นประวัติศาสตร์”

0
159

ขอประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยมูลนิธิเพื่อตำรวจไทย ได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก เพื่อจัดสร้างพระพุทธชินราชอินโดจีน “รุ่นประวัติศาสตร์” ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ กทม. ในวันที่ 3 มี.ค.62 โดยพระธรรมดิลก เจ้่าอาวาสฯ เมตตามอบชนวนมวลสารให้ พล.ต.ท.กิตติโชติ แสงนิล ประธานมูลนิธิเพื่อนตำรวจ และ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก ในวันที่ 5 มี.ค.62 โดย พระธรรมเสนานุวัฒน์ เจ้าอาวาสฯ ได้เมตตามอบชนวนมวลสารให้ พล.ต.ท.วสันต์ วัสสานนท์ พร้อมทั้งพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ เมตตามอบชนวนมวลสาร ในการจัดสร้างวัตถุมงคล ให้สาธุชนร่วมบูชา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ

*****************************

สิทธิ์พิเศษ รับสมนาคุณ !!!!
ในการสั่งจองพระล่วงหน้า

1.จองรายการ 2.1 จำนวน 1 องค์
ได้รับ 2.2,2.3,2.4 อีกอย่างละองค์
2.จองรายการ 3.1 จำนวน 1 องค์
ได้รับ 3.2,3.3,3.4 อีกอย่างละองค์
3.จองรายการ 4.1 จำนวน 1 องค์
ได้รับ 4.2,4.3,4.4,4.5 อีกอย่าง
ละองค์
4.จองรายการ 5.1 จำนวน 1 องค์
ได้รับ 5.2,5.3, อีกอย่างละองค์
5.จองรายการ 6.1 จำนวน 1 องค์
ได้รับ 6.2,6.3,6.4 อีกอย่างละองค์
6.จองรายการ 7.1 จำนใน 1 องค์
ได้รับ 7.2,7.3 อีกอย่างละองค์
7.จองรายการ 8.1 จำนวน 1 องค์
ได้รับ 8.2,8.3,8.4,8.5,8.6
อีกอย่างละองค์

สั่งจองได้ที่ พ.ต.อ.พิทยา อำพันธ์มณี ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6 โทร 0819629933