รองผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี

0
166

รองผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี
วันนี้ (4 ม.ค.62) เวลา 09.30 น. ที่ สนามกีฬาโรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายเวนิต วัฒนธำรง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะกรรมการการจัดแข่งขัน นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาไว้อย่างชัดเจน เพื่อพัฒนาให้เป็นรูปธรรม ตามแบบแผนพัฒนา การกีฬาของชาติ กีฬายังนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง ประการหนึ่งที่จะส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้ตระหนักถึงคุณค่าของการกีฬา การเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขันตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอาชีพและการแข่งขันกีฬาในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จึงมีความสำคัญที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนให้พัฒนาและสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอจะได้ใช้ประสบการณ์ที่ฝึกฝนมาพัฒนาไปสู้การแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป
กำหนดการแข่งขัน
1.ฟุตบอล 11 คน (ชาย)
2.ฟุตบอล 7 คน (ชาย)
3.ฟุตซอล (ชาย/หญิง)
4.วอลเลย์บอลในร่ม (ชาย/หญิง)
5.เซปักตะกร้อ (ทีมเดี่ยว)
6.ชักกะเย่อ (ระดับประถมศึกษา)
7.บาสเกตบอ(ชาย/หญิง)
8.เทเบิลเทนนิส(ชาย/หญิง)

9.แบดมินตัน(ชาย/หญิง)
10.เปตอง(ชาย/หญิง)
11.แชร์บอล(หญิง)
การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1, เขต2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4 และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานี และยังได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการหน่วยงาน สถานศึกษา ชมรมกีฬาต่างๆ เข้าร่วม

ศรีสุภา/น้ำผึ้ง…ข่าว/ปทุมธานี