ฟิกเกอร์​สเก็ต​ไทยเจ๋ง คว้า4ทองถิ่นสิงคโปร์

0
74

ฟิกเกอร์​สเก็ต​ไทยเจ๋ง
คว้า4ทองถิ่นสิงคโปร์

ตามที่สมาคมฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการ รายการ SEA Open Short Track Speed Skating 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562 หลังจบวันแรก ผลปรากฎว่านักกีฬาไทย ทำได้ 4เหรียญทอง ,6เหรียญเงิน ,2เหรียญทองแดง โดยได้จาก
รุ่น Junior D girls ดญ.กชกร กาญจน์ชริน ระยะ 1,000m เหรียญทอง
รุ่น Junior D girls ดญ.ธนัชญา ฉัตรไธสง ระยะ 1,000m เหรียญเงิน
รุ่น Junior D boys ดช.อมฤต โลหะศิริชัย ระยะ 1,000m เหรียญทอง
รุ่น Junior C girls ดญ.อัยย์ โศภนกิจ ระยะ 1,500m เหรียญเงิน
รุ่น Junior C girls ดญ.วิมลรัตน์ ตะพรม ระยะ 1,500m เหรียญทองแดง
รุ่น Junior B ladies นส.วรวลัญช์ ลี้ชินภัทร ระยะ 1,500m เหรียญเงิน
รุ่น Junior D girls ดญ.กชกร กาญจน์ชริน ระยะ 500m เหรียญทอง
รุ่น Junior D girls ดญ.ธนัชญา ฉัตรไธสง ระยะ 500m เหรียญเงิน
รุ่น Junior D boys ดช.อมฤต โลหะศิริชัย ระยะ 500m เหรียญทอง
รุ่น Junior C girls ดญ.อัยย์ โศภนกิจ ระยะ 500m เหรียญเงิน
รุ่น Junior C girls ดญ.วิมลรัตน์ ตะพรม ระยะ 500m เหรียญทองแดง
รุ่น Junior B ladies นส.วรวลัญช์ ลี้ชินภัทร ระยะ 500m เหรียญเงิน