นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น อสม. และประชาชนจิตอาสา ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ ผบ.กกล.รส.จว.น.ว./ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วย พ.อ.สมินท์ บุญลิขิต ผอ.รพ.ค่ายจิรประวัติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่

0
82

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น อสม. และประชาชนจิตอาสา ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ ผบ.กกล.รส.จว.น.ว./ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วย พ.อ.สมินท์ บุญลิขิต ผอ.รพ.ค่ายจิรประวัติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.ค่ายจิรประวัติ มทบ.31 ที่บริการตรวจโรค วัดความดัน ให้คำปรึกษา จ่ายยา แก่ประชาชนที่เข้ามารับการรักษาฟรี ณ ศาลาประชาคมบ้านสามพันไร หมู่ที่ 20 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ. นครสวรรค์ และเยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ราย