พันเอกวัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุ ปาบึก

0
60

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 1500 พลตรีทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ พันเอกวัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุ ปาบึก โดยมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ได้เปิดรับสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากพายุ ปาบึก ณ ศูนย์รับบริจาค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 10 และ 11 มกราคม 2562 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาคใต้ต่อไป