จ พิษณุโลกโครงการ รด.จิตอาสา งานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39”

0
120

จ พิษณุโลกโครงการ รด.จิตอาสา งานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39”
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา0930 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรม โครงการ รด.จิตอาสา งานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ณ สถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง เห็นความสำคัญของการอาสาเข้ามามีส่วนร่วม
โดยรด.จิตอาสา พร้อมชุดครูฝึกของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รวมจำนวน 250นาย และพนักงานการรถไฟจังหวัดพิษณุโลกร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ประชาชนใช้บริการในการเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ รด.จิตอาสายังได้สร้างสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เป็นองค์กรมวลชนของกองทัพและร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไปปรีชา นุตจรัส ราย งาน