ทต.เชียงเครือทำเก๋ จัดโครงการแยกก่อนทิ้ง และกิจกรรมวันเด็ก มุ่งเน้นฝีกวินัยเด็ก คัดก่อนทิ้ง..

0
189

ทต.เชียงเครือทำเก๋ จัดโครงการแยกก่อนทิ้ง และกิจกรรมวันเด็ก มุ่งเน้นฝีกวินัยเด็ก คัดก่อนทิ้ง..
ทต.เชียงเครือ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง “แยกก่อนทิ้ง”รณรงค์วัยใส วัยเด็ก รู้จักแยกก่อนทิ้ง ปลูกฝังวินัย สร้างจิตสำนึกในวัยเด็ก พร้อมกิจกรรมในวันเด็ก
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 11 มกราคม 62 นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สู้โลกกว้าง ขับเคลื่อนแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” โดยจัดรวมกับวันเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและคนในชุมชนได้ตระหนัก ถึงภาวะขยะ และสิ่งแวดล้อม ต่างๆที่เกิดจากขยะ ตลอดจนให้เยาวชน เด็ก และประชาชนในพื้นที่ทั่วไป ได้หันมาสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สู้โลกกว้าง ให้แก่เด็กเยาวชน โดยเฉพาะเด็กที่เรียนรู้อยู่แต่ในห้องเรียน ได้ออกมาสู้โลกกว้าง พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ กิจกรรมแผนรณรงค์”แยกก่อนทิ้ง”ในตำบลเชียงเครือ ได้ตระหนักถึงภาวะสิ่งแวดล้อม นั้นจะมีการพัฒนาการรณรงค์และสร้างเสริมนิสัย ฝึกวินัย ไปตั้งแต่เด็กและเยาวชน จึงได้กำหนดจัดขึ้นในวันนี้ ควบคู่กัน และผลคาดว่า จะทำให้เด็กเยาวชนตลอดจนประชาชนที่มาร่วมงานจะเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือน ด้วยการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง และขยะก็จะไม่เป็นปัญหาของคนในท้องถิ่นอีกต่อไปเมื่อทุกฝ่ายหันมาสนใจดูแลและคัดแยกก่อนทิ้ง “
/////////////////ทีม นสพ.คน นคร สกล