หมู่ รส.๒ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.คีรีมาศ จว.ส.ท.) ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง อ.คีรีมาศ จนท.ตร.สภ.คีรีมาศ และจิตอาสา ร่วมจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

0
49

เมื่อ ๑๑๐๙๐๐ ม.ค. ๖๒ หมู่ รส.๒ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.คีรีมาศ จว.ส.ท.) ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง อ.คีรีมาศ จนท.ตร.สภ.คีรีมาศ และจิตอาสา ร่วมจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังผักบุ้ง ม.๒ ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศฯ โดยมีประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวน ๖๓ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย