พิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพร้อม เลขา นำโดยนายบุญธรรม พูลชู กำนันตำบลดอนทอง ม.9 ผญบ.ม.10,14 ผช.ผญบ.ม.9,10อบต.กรมป่าไม้น้ำดำผรส.กรรมการหมู่บ้านรวมถึงประชาชนร่วมประชุมและเดินสำรวจจุดทำฝายชลอน้ำในพื้นที่

0
214

จ พิษณุโลก
นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพร้อม เลขา นำโดยนายบุญธรรม พูลชู กำนันตำบลดอนทอง ม.9 ผญบ.ม.10,14 ผช.ผญบ.ม.9,10อบต.กรมป่าไม้น้ำดำผรส.กรรมการหมู่บ้านรวมถึงประชาชนร่วมประชุมและเดินสำรวจจุดทำฝายชลอน้ำในพื้นที่ ม.10และ14 ตำบลดอนทอง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปรีชา นุตจรัส ราย งาน