จ.ตาก ประชาชน.นทท.กว่า3,000คน ร่วมเชียร์และให้กำลังใจสาวงามธิดาม้ง งานปีม้งอำเภอพบพระประจำปี2562

0
88

จ.ตาก
ประชาชน.นทท.กว่า3,000คน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจสาวงามธิดาม้ง
งานปีม้งอำเภอพบพระประจำปี2562

เมื่อค่ำคืนวันที12ม.ค.2562 ซึ่งเป็นคืนของการประกวดธิดาม้ง
เสร็จสิ้นเมื่อเวลา23.30น.
ในรอบ10คนสุดท้าย
หมายเลข2
ผู้เข้าประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562
น.ส.อารยา วิทยามุ่งมั่น npis xeem vaj
บ้านรวมไทยฯ 5 หมู่11ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
หมายเลข5
ผู้เข้าประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562
น.ส.กัญญาณี แซ่โซ่ง nkuaj xeem xyooj
บ้านผาผึ้ง ม.6 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
หมายเลข6
ผู้เข้าร่วมประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี2562
น.ส.ภาวิดา แซ่ม้า pauv xeem muas
บ้านชิบาโบ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
หมายเลข11
ผู้เข้าร่วมประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี2562
น.ส.ชนิภรณ์ ชัยกิจกุล yees xeem hawj
บ้าน5
รวมไทยฯ5 ม.11 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
หมายเลข12
ผู้เข้าประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562
นางสาวจินตนา เเซ่ย่าง
บ้านรวมไทยพัฒนาท่1 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
หมายเลข15
ผู้เข้าประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562
น.ส.ธิดารัตน์ แซ่ลี qaib xeem lis
บ้านรวมไทยพัฒา1 หมู่10 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
หมายเลข16
ผู้เข้าร่วมประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี2562
น.ส.จารุภา แซ่ม้า
บ้านชิบาโบ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
หมายเลข17
ผู้เข้าประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562
น.ส.วิภา แซ่ซ้ง kab zuag xeem xyooj
บ้านรวมไมย 6 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
หมายเลข18
ผู้เข้าประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562
น.ส.สุดารัตน์ แซ่ซ้ง txhawb xeem xyooj
บ้าน 5 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
หมายเลข19
ผู้เข้าร่วมประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี2562
น.ส.จิราภรณ์ เจริญผลิตผล
บ้าน4 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
ผลประการประกวด
ธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี2562
รางวัลชนะเลิศ
ธิดาปีใหม่ม้งประจำปี2562
ใด้รับสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัลและเงินรางวัล30,000บาท
ใด้แก่
หมายเลข11
น.ส.ชนิภรณ์ ชัยกิจกุล yees xeem hawj
บ้าน5
รวมไทยฯ5 ม.11 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ1
ใด้รับสายสะพาย พร้อมเงินรางวัล20,000บาท ใด้แก่
หมายเลข17
น.ส.วิภา แซ่ซ้ง kab zuag xeem xyooj
บ้านรวมไมย 6 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ2
ใด้รับสายสะพาย พร้อมเงินรางวัล10,000บาท
ใด้แก่
หมายเลข15
น.ส.ธิดารัตน์ แซ่ลี qaib xeem lis
บ้านรวมไทยพัฒา1 หมู่10 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
โดย.มีนายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์
นายกอบต.รวมไทยพัฒนา เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมด้วย
กำนันวีระชัย ก้องพนาไพรสนณฑ์
นายชัชวาลย์ แสงจ้า
รองนายอบจ.ตาก
สจ.อำนวย ขวัญอาชากุล
โดย.มีประชาชนประมาณกว่า3,000คนเข้าชมและใก้กำลังใจดังกล่าว ณ.สนามกลาง บ้าน5-บ้าน6
งานปีใหม่ม้งอำเภอพบพระประจำปี2562
มีตั้งแต่วันที่7-13ม.ค2562