สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ ถ้ามีโอกาสเดินทางไปเที่ยววัดประดู่เป็นวัดเชื่อม2อำเภอ 2จังหวัดอ.วัดเพลงราชบุรีอ.อัมพวาสมุทรสงคราม นมัสการหลวงปู่แจ้งพระวิปัสสนากรรมฐานเมตตาจิตสูงและรัชกาลที่5ทรงสนทนาธรรมด้วย ชมพิพิธภัณฑ์ของใช้สมัย ร.5

0
73

สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ ถ้ามีโอกาสเดินทางไปเที่ยววัดประดู่เป็นวัดเชื่อม2อำเภอ 2จังหวัดอ.วัดเพลงราชบุรีอ.อัมพวาสมุทรสงคราม นมัสการหลวงปู่แจ้งพระวิปัสสนากรรมฐานเมตตาจิตสูงและรัชกาลที่5ทรงสนทนาธรรมด้วย ชมพิพิธภัณฑ์ของใช้สมัย ร.5 และเรือพระที่นั่งร.5เมื่อครั้งเสด็จเมืองสมุทรสงครามและเมืองราชบุรีบูชาพญาหนุมานและเดินตลาดร่มบวร วัดประดู่เป็นพระอารามหลวงสวยงามมากน่าเดินทางไปเที่ยวชมและศึกษาความเป็นของวัดนี้