พล.อ.ประวิตร รองนรม.และรมว.กห.!! ตรวจราชการ จว.ลำปาง ย้ำตำรวจนำคดีจับกุมยาเสพติดทั่วประเทศ ขยายผลกับ ปปส.และปปง.ตามเส้นทางการเงินและทำลายเครือข่ายขบวนการค้ายาถึงที่สุด!!

0
72

“พล.อ.ประวิตร รองนรม.และรมว.กห.!! ตรวจราชการ จว.ลำปาง ย้ำตำรวจนำคดีจับกุมยาเสพติดทั่วประเทศ ขยายผลกับ ปปส.และปปง.ตามเส้นทางการเงินและทำลายเครือข่ายขบวนการค้ายาถึงที่สุด!!

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า ในบ่ายวันเดียวกันของ 14 ม.ค.62 รองนรม.และรมว.กห. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการพื้นที่ จว.ลำปาง ณ สถานีตำรวจภูธร อ. ห้างฉัตร และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ ณ ศาลากลาง จว.ลำปาง

ภาพรวมพบยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ โดย จว.ลำปาง เป็นเส้นทางลักลอบลำเลียงยาเสพติด ผ่านไปสู่ จว.ภาคกลาง พบหมู่บ้านเป้าหมายแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรง 67 หมู่บ้าน และระดับปานกลาง 47 หมู่บ้าน โดยจว.ลำปาง ได้เร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล ในห้วง 3 เดือน ( ต.ค. – ธ.ค. 62 ) สามารถยึดยาเสพติดได้ 20 ล้านเม็ด ยาไอซ์กว่า 850 กก. โดยกำลังร่วมกันขับเคลื่อนสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง “โครงการประชาคมหมู่บ้านสีขาว” ในทุกหมู่บ้านเป้าหมาย

รองนรม.และรมว.กห. ได้กล่าวขอบคุณและเป็นกำลังใจกับทุกส่วนราชการที่ร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่ผ่านมา โดยย้ำถึง ปัญหาสำคัญยาเสพติดในพื้นที่ ขอให้ ตร.ประสานการทำงานร่วมกับ ป.ป.ส.และ ปปง. นำคดียาเสพติดในพื้นที่และที่จับกุมทั่วประเทศ ไปขยายผลเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับเครือข่ายทุกกลุ่มอิทธิพลที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดทอนและทำลายเครือข่ายยาเสพติดให้ถึงที่สุด พร้อมกันนี้ ต้องร่วมกันดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีรายได้น้อย รวมทั้งความปลอดภัยและความสงบสุขของสังคมในภาพรวม โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมควบคู่กับการขอความร่วมมือจากประชาชน!!