พิษณุโลกสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ปี 2562

0
74

พิษณุโลกสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ปี 2562
วันนี้ 11 ก.พ 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมลฟลาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ปี 2562 ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยมีสื่อมวลชน เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช) เครือข่ายวิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมสัมมนาฯ รวมกว่า 40 คน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และเป็นการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด รวมถึงเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่น มีความสุจริตและเที่ยงธรรม
สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข้อกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งของสื่อมวลชน โดย พันตำรวจโท วัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวนันธกานต์ พันธุ์สง่า พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร ภาคบ่ายมีการให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้โซเชียลมีเดีย ด้วยการตัดต่อบนมือถือ โดย นายจิรวุฒิ สุเมธเทพานันท์ นายช่างไฟฟ้าสื่อสารอาวุโส สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมประชาชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ตลอดจนปลูกจิตสำนึกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสื่อโซเชียลไปปรับใช้กับการส่งข้อมูลข่าวสารบนสมาร์ทโฟนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
ส.ปชส.พิษณุโลก ปรีชา นุตจรัส ราย งาน