เกษตรกรตั้งกลุ่มเลี้ยงหอยขมในปลอกบ่อ เลี้ยงง่าย ต้นทุนต่ำ ได้ราคาดี

0
66

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468
เกษตรกรตั้งกลุ่มเลี้ยงหอยขมในปลอกบ่อ เลี้ยงง่าย ต้นทุนต่ำ ได้ราคาดี
นายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพาน ได้ร่วมกับนายบุญช่วย อร่ามรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเขามัน หมู่ที่ 11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าส่งเสริมให้เกษตรกร “เลี้ยงหอยขม” แทนพืชผลการเกษตรทั้งมะพร้าวและปาล์มน้ำมันที่มีราคาตกต่ำ เพราะหอยขมในแหล่งน้ำธรรมชาติ นับวันจะหากินยากขึ้น และกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จากนั้นให้ชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงหอยขมบ้านเขามัน ใช้งบประมาณในโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย ชุมชนละ 300,000 บาท มอบให้เป็นค่าสร้างโรงเรือน ซื้อปลอกบ่อ ซื้อพันธุ์หอยขม และใช้ในการบริหารจัดการในฟาร์มหอย
เกษตรอำเภอบางสะพาน เปิดเผยว่า เห็นว่าลูกค้ามีความก็ต้องการหอยขมมาก อีกทั้งพื้นที่ เหมาะสมที่จะเลี้ยงในพื้นที่สวนมะพร้าว เพราะแสงแดดไม่มากนัก ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 8 เดือน สามารถเป็นอาชีพเสริมสำหรับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
นายประทิน บุญล้อม อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 289 ม.11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงหอยขมบ้านเขามัน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 28 ราย ในช่วงแรกได้ช่วยกันปรับพื้นที่ สร้างโรงเรือน จัดเรียงปลอกบ่อ สูบน้ำจากธรรมชาติใส่ลงไปให้มีความสูง 25 เซนติเมตร ซื้อหาแม่พันธุ์หอยจากเกษตรกรภายในหมู่บ้านที่ไปหาจับตามแหล่งน้ำต่างๆ นำมาใส่บ่อเพาะเลี้ยง เมื่อปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปก็จะตัดทางมะพร้าวมาใส่ลงไปเพื่อให้หอยเกาะ ประมาณ 1 เดือน จะออกลูกชุดแรก เมื่อตัวใหญ่สักนิดนึง จะทำการแยกบ่อ และจะได้ลูกหอยขมขยายพันธุ์ไปได้อีกหลายๆ รุ่น
ส่วนอาหาร จะให้ 3 วันต่อครั้ง โดยใช้รำข้าวผสมกับอาหารปลาดุก ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 คลุกเค้าให้เข้ากัน นำมาใส่ลงไปในบ่อ เปลี่ยนน้ำทุก 15 วัน สำหรับปัญหาที่พบก็คือ นกกระปูดที่จะแอบมาเดินกินในบ่อ จึงต้องมีสมาชิกกลุ่มมาคอยผลัดเปลี่ยนกันไล่ ด้านการตลาด จะมีชาวบ้านและพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงฟาร์ม ในราคากิโลกรัมละ 60 – 70 บาท เงินรายได้นำไปขยายกิจการและแบ่งปันผลกำไรให้กับสมาชิกกลุ่ม
สำหรับผู้สนใจสามารถไปศึกษาดูงาน หรือสอบถามได้ที่ นายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพาน หมายเลขโทรศัพท์ 08-1880-3243
///////////