จังหวัดลพบุรี พายุถล่มเสียหาย หลาย 10  หลังคาเรือนโชคดีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย

0
203

จังหวัดลพบุรี พายุถล่มเสียหาย หลาย 10  หลังคาเรือน โชคดีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย วันที่ 11-02-2562 เวลาประมาณ 18.30 น.หมู่ 3 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้เกิดเหตุสาธารณภัยฉุกเฉิน ประเภท วาตภัย ท่าข้าวสิริโรจน์ บ้านเรือนประชาชนเกิดความเสียหาย ประชาชนได้รับผลกระทบ รายละเอียดดังนี้
1 บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 10 หลังคาเรือน
2 ท่าข้าวสิริโรจน์การเกษตรได้รับความเสียหาย อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย
3 มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 ราย เป็นคนงานที่ทำงานในท่าข้าวสิริโรจน์ ปัจจุบันได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลบ้านหมี่เรียบร้อยแล้ว (ไม่มีผู้เสียชีวิต)
4 ท่านนายอำเภอบ้านหมี่ สั่งการ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.หนองเต่า เร่งสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลหนองเต่า และตำบลใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่
5 ท่านนายอำเภอบ้านหมี่ สั่งการ อบต.หนองเต่า ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
6 แจ้ง อบต.หนองเต่า รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยในลำดับต่อไป / ปภ ลพบุรี