พิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

0
48

พิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ) ภายใต้โครงการคืนคลองสวย รักษ์น้ำใส ชุมชนร่วมใจลดปัญหาผักตบชวาและมลพิษทางน้ำฯ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอําเภอเมืองพิษณุโลก , ว่าที่ ร.ต.ณฐพล นพณัฐธนากุล ปลัดอาวุโส ,  นายนรินทร์ วัฒนกุล ชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก , ผู้แทนจากกองพันทหารม้าที่ 9 , หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ , ผู้นำท้องที่ – ผู้นำท้องถิ่น , จิตอาสาอำเภอเมืองพิษณุโลก , นักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมฯ ร่วมกันทำความสะอาด กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณโดยรอบให้สะอาดและสวยงาม ณ คลองคูณ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก ปรีชา นุตจรัส ราย งาน