บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชุด ชป.มวลชน อ.ดงเจริญ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ,พนักงานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน, กำนัน-ผญบ. พื้นที่ ต.วังงิ้วใต้ และประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

0
53

เมื่อ 120900 ก.พ.62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชุด ชป.มวลชน อ.ดงเจริญ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ,พนักงานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน, กำนัน-ผญบ. พื้นที่ ต.วังงิ้วใต้ และประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ สร้างฝายมีชีวิต โดยมี นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี นอภ.ดงเจริญ เป็นประธาน ณ ลำเหมืองไดบำพอน ม.2 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จว.พ.จ. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน