พะเยา ชาวบ้านเทศบาลตำบลแม่ใจร้องขยะ

0
121

พะเยา ชาวบ้านเทศบาลตำบลแม่ใจร้องขยะ

ชาวบ้านในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเดือดร้อนหนักหลังเทศบาลตำบลแม่ใจนำขยะมาพัก บริเวณโรงฆ่าสัตว์และชุมชนรวมทั้งแหล่งต้นน้ำซึ่งเกรงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงรวมตัวกันเรียกร้องให้ทางเทศบาลทำการยกเลิกโครงการในการทำโรงพักขยะรวมทั้งให้นำขยะที่นำมาพักไว้ออกจากพื้นที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นและมลพิษรบกวนชาวบ้าน

ชาวบ้าน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่ใจ รวมทั้งชาวบ้านหมู่ 4 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา ต่างรวมตัวกันออกมาเรียกร้องให้ทางเทศบาลตำบลแม่ใจ ไห้ดำเนินการย้ายจุดพักขยะ และโครงการจัดสร้างโรงพักขยะ หลังชาวบ้านในพื้นที่ได้รับ ผลกระทบ และเดือดร้อนเรื่อง มลพิษกลิ่นเหม็นของขยะ ที่ทางเทศบาลตำบลแม่ใจ นำมาเก็บกองรวมกันไว้ในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นในชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง ตลอดจนยังติดกับแหล่งน้ำ ที่ใช้ผลิตประปา จนต้องรวมตัวกัน ไม่ให้ทางเทศบาลนำเอาขยะมาพักเก็บกองรวมกันไว้ ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกโครงการที่จะสร้างโรงพักขยะถาวร เนื่องจากชาวบ้านได้รับผลกระทบหนัก และให้แก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากทางเทศบาลจะดำเนินการขนย้ายและผ่านมากว่า 5-6 เดือนยังไม่มีการแก้ไขให้กับชาวบ้าน

โดยนายศรีทน ติ๊บเมืองมา กำนันตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ที่อาศัยเขตพื้นที่หมู่ 4 บ้านแม่ใจ ซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้าน ตำบลศรีถ้อย อยู่ในเขตควบคุมของผม ดูแลอยู่ 13 หมู่บ้านแต่หมู่ 4 เป็นหมู่บ้าน ที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบ และอยู่ใกล้ ได้รับความเดือดร้อนปัญหาเรื่องขยะ ที่เทศบาลตำบลแม่ใจ ได้นำเอาขยะนำมาพักกองไว้ และจะมีโครงการ จะก่อสร้างโรงพักขยะถาวรขึ้นในพื้นที่ จนชาวบ้านเดือดร้อนโดยรวมตัวกันมีการประชุม สรุปขอให้ยกเลิกโครงการนี้อย่างเดียวและยกเลิกขยะ ที่มาพักที่โรงฆ่าสัตว์สร้างความรำคาญสร้างกลิ่นเหม็น อยากให้เทศบาลยกเลิกโครงการอนุมัติขยะที่เก็บไว้ตรงโรงฆ่าสัตว์ให้ออกไปให้หมดและอย่างถาวร ด้วย

ด้านนายคมสัน ปัญญาวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยากล่าวว่า ในฐานะผู้นำชุมชน ซึ่งชาวบ้านร้องเรียนเรื่องขยะที่กองใหญ่ ส่งกลิ่นเหม็นของขยะและน้ำเสีย ที่ไหลลงสู่ แหล่งน้ำใช้ทำประปา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบของอำเภอแม่ใจ ที่ต้องใช้ทั้งหมดและไม่อยากให้ก่อสร้าง บ่อขยะ เพราะจะเกิดปัญหาที่ตามมาอีกหลายอย่าง และตรงนี้ก็เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำอิง ซึ่งน้ำหนองเล็งทรายจะไหลลงไปยังลำน้ำแม่อิง และไหลลงสู่กว๊านพะเยา หากน้ำเสียไหลลงแม่น้ำจะได้รับผลกระทบด้วยทั้งหมด เพราะฉะนั้นชาวบ้านเดือดร้อน ทั้งเขตบริเวณรอบรอบโรงฆ่าสัตว์ที่กองขยะกองอยู่ตรงนี้ไม่อยากให้เทศบาลก่อสร้างโรงพักขยะ ซึ่งทางเทศบาลระบุว่าจะเป็นที่พักขยะชั่วคราวหากสร้างเสร็จคงจะไม่ชั่วคราว คงเป็นที่พักขยะถาวรเพราะฉะนั้น เทศบาล ไม่ควรจะก่อสร้างตรงนี้และขนขยะที่กองไว้ตรงนี้เอาไปทิ้งไว้ให้หมด

นายเกรียงไกร ปัญสุวรรณ์ ชาวบ้านแม่ใจ หมู่ 4 ตำบลศรีถ้อย กล่าวว่า ชาวบ้าน มีข้อเรียกร้อง 2 ข้อ ข้อที่ 1 อยากให้ทางเทศบาลยกเลิก โครงการที่สร้างโรงพักขยะอย่างถาวร 2 คือไม่ให้ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่พักขยะอีกต่อไปสร้างปัญหาและผลกระทบกับพี่น้องชาวบ้านจำนวนมาก ซึ่งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลประมาณ 20 เมตร อยู่ห่างจากแหล่งทำน้ำดิบทำประปา แม่ใจ ประมาณ 200 กว่าเมตร ไม่มีใครคิดหรอกครับว่าจะเอาขยะมากองไว้ใกล้แหล่งน้ำ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค แมลงสัตว์ต่างๆที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆชาวบ้านเดือดร้อนกันมาก จึงรวมตัวกันมีข้อเสนอให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้กับนายอำเภอและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ใจ ให้ดำเนินการยกเลิกโครงการดังกล่าว

ขณะที่ นายองอาจ ชัยชนะยานนท์ ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ใจ กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอยก็เป็นปัญหาที่สำคัญของเทศบาลตำบลแม่ใจ เทศบาลตำบลแม่ใจมีพื้นที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร ไม่สามารถเอาขยะไปฝากไว้ที่ไหนได้ก็เลยเอามาฝากไว้ที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่ใจ ประมาณ 5 เดือน เพื่อรอการจัดซื้อจัดจ้างของทางเทศบาลตำบลแม่ใจ รวมทั้งรอการขนถ่ายจากผู้รับจ้างเหมาบริษัทเอกชน ขนถ่ายขยะมูลฝอยของทางเทศบาลตำบลแม่ใจ ซึ่งหากมีการขนถ่ายแล้วก็จะบรรเทาปัญหาในเรื่องของผลกระทบ เรื่องกลิ่นเหม็นและสภาพแวดล้อม ปัญหาตรงนี้ทางเทศบาลตำบลแม่ใจ ก็พยายามแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำหนองน้ำเล็งทราย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตของน้ำประปาในเขตของอำเภอแม่ใจ ได้รับผลกระทบ และทางเทศบาลตำบลแม่ใจไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนพร้อมได้รับ ฟังความคิดเห็นเพื่อหาทางแกไขปัญหาต่อไป

สำหรับเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ใจรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บขยะ มี 2 ตำบล คือเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ และตำบลศรีถ้อย โดยตำบลแม่ใจมี 5 หมู่บ้านตำบลศรีถ้อยมี 6 หมู่บ้านรวม 11 หมู่บ้านมีทางเทศบาลตำบลแม่ใจต้องเก็บขยะ

สัมภาษณ์…คนที่ 1 นายศรีทน ติ๊บเมืองมา กำนันตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

สัมภาษณ์…คนที่ 2 นายคมสัน ปัญญาวรรณ ผญบ. หมู่ 4 บ้านแม่ใจหางบ้าง ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจ

สัมภาษณ์…คนที่ 3 นายเกรียงไกร ปัญสุวรรณ ชาวบ้านแม่ใจหางบ้าน หมู่ 4 ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจ

สัมภาษณ์…คนที่ 4 นายองอาจ ชัยชนะยานนท์ ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ใจ