นครนายก พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี2562

0
48

นครนายก พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี2562
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 2562กิจกรรมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา
ที่ลานวัดศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา โดยมีนางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอเมืองนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมเชิญประธานเยี่ยมชมนิทรรศการและชมการไถกลบฟางข้าว พร้อมมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และเด็กนักเรียนเข้าร่วมในพิธี
ด้วยตำบลศรีจุฬา เป็นตำบลที่มีพื้นที่การเพาะปลูกข้าวทั้งนาปีนปรัง เมื่อถึงช่วงเวลาการเพาะปลูกช้าว ก้จะทำการจุดไฟเผาฟางข้าวและตอซังข้าว โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา จังหวัดนครนายกได้รับรายงานจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสนเทศ(องค์การมหาชน) ว่ามีการจุดไฟไหม้ในพื้นที่ จังหวัดนครนายก จำนวนถึง 81 จุด โดยเป็นของตำบลศรีจุฬาถึง 8 จุด ซึ่งใน 1 จุด จะเป็นจุดที่เกิดการเผาแต่ละครั้งในพื้นที่ ที่เกินกว่า 1 ตารางกิโลเมตร ทำให้ประมาณได้ว่ามีการเผาในพื้นที่ตำบลศรีจุฬาในขณะนี้ไม่น้อยกว่า 5000 ไร่ ถ้าไม่มีการดำเนินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะส่งผลกระทบที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุม เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

ภาพ/สมบัติ       เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก