อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562”

0
70

อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562”
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ น่ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายภัตตาหารพระสมณศักดิ์ ถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชาและพิธีรำถวายพานพุ่มดอกบัว ณ วัดวิหารทอง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ภายในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำพุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลกร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายภัตตาหารพระสมณศักดิ์ ถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชา และพิธีรำถวายพานพุ่มดอกบัว พร้อมจัดขบวนแห่ไปสักการะบูชาพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก