กอ.รมน.จว.ลำปาง บูรณาการ หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ (รอบที่2)

0
125

🌲กอ.รมน.จว.ลำปาง บูรณาการ หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ (รอบที่2)

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. พันเอก สมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ทหาร) พร้อมด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง, ตำรวจสถานีตำรวจภูธร แม่เมาะ, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 ลำปาง, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง, อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง, สาธารณสุขจังหวัดลำปาง, กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง โดย กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 3 โดย กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผา พื้นที่ อำเภอแม่เมาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสำรวจพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (รอบที่2) เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หมู่ 6 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ทำการสุ่มตรวจสภาพรถยนต์ที่ใช้งานว่ามีควันดำหรือไม่จำนวน 20 คัน ตรวจบริเวณทิ้งดินจากการเปิดเหมืองถ่านหินลิกไนต์ และบริเวณทิ้งขี้เถ้าหนัก (Buttom Ash) โดยมี นายประจอบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ และนายชัยพร ไพฑูรย์ ผอ.ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำพาคณะฯ เข้าตรวจสอบ ผลตรวจสอบ

1) สภาพรถยนต์บรรทุก พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รถยนต์ส่วนใหญ่เป็นรถใหม่ จากการสอบถามกับผู้รับเหมาแล้ว รถบรรทุกส่วนมากจะนำมาใช้งานแค่ 4 – 5 ปีเท่านั้น เพราะถ้าใช้งานนานไม่คุ้มค่ากับการดูแล

2) สภาพบริเวณที่ทิ้งดินเปิดเหมืองถ่านหิน และขี้เถ้า (Buttom Ash) ฝุ่น ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน มีการเสปรย์น้ำบริเวณสายพาน และจุดปล่อยทิ้งดิน

มีผู้เข้าร่วมการตรวจ 20 คน วันนี้โรงไฟฟ้าเปิดทำการตามปกติ ไม่มีเครื่องตรวจวัด PM 2.5