สระแก้ว-บุรีรัมย์ ประชุม เพื่อเตรียมการ อำนวยความสะดวก การจราจร เขาช่องตะโก เขาช่องตากิ่ว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

0
150

สระแก้ว-บุรีรัมย์
ประชุม เพื่อเตรียมการ อำนวยความสะดวก การจราจร เขาช่องตะโก เขาช่องตากิ่ว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันที่14 มีนาคม 2562 เวลา13.30น.ณ.ห้องประชุมอำเภอตาพระยาชั้น2 นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา ประธานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตาพระยาเชิญคณะกรรมกาศูนย์ฯท่านป้องกันจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุม เพื่อปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการอำนวยความสะดวก การจราจร ทางช่องตะโก และ ช่องเขาตากิ่ว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีตัวแทนจาก ทั้งสระแก้ว และบุรีรัมย์ 3อำเภอ 1,อำเภอตาพระยา 2,อำเภอโนนดินแดง 3,อำเภอละหารทราย โดยมี ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ถนน “เขาช่องตะโก”(ถนน348)รอยต่อระหว่าง อำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว กับ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเทศกาล ไม่อนุญาตให้ รถบรรทุก วิ่ง หากต้องการวิ่งช่วงเทศกาล ให้ขออนุญาต ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเป็นรายๆไป ส่วนถนน เขาช่องตากิ่ว ถนนสุริยะวิถี (ถนน3308) เปิดให้วิ่งรถ ตั้งแต่วันที่ 9- 19 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ห้ามรถบรรทุกหนัก วิ่งผ่านเช่นกัน
การตัดรถ ขาขึ้นเมื่อถนน348เขาช่องตะโก หนาแน่นมาก ให้ตัดรถที่ แยกโคลาน มาทางตาพระยา หรือ บริเวณสามแยกบ้านโคกไพลเท่านั้น เพื่อไปขึ้นทางเขาช่องตากิ่ว ไม่ควรไปตัดรถจากสามแยกบ้านใหม่ ไปขึ้นช่องตากิ่ว จะทำให้ เพิ่มระยะทางการเดินทาง เว้นเสียแต่ผู้เดินทางประสงค์ไปเอง
#ภาพ/ข่าว/อนันชัย พูพิลึก จ.สระแก้ว