นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบเงินจาก นายวัฒนเศรษฐ์ ธนาอนันต์วณิชย์ (โรงน้ำปลาโค้วไฮ้หลี) ซึ่งร่วมมอบเงินสมทบจำนวน 400,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (เกาะยม)

0
60

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบเงินจาก นายวัฒนเศรษฐ์ ธนาอนันต์วณิชย์ (โรงน้ำปลาโค้วไฮ้หลี) ซึ่งร่วมมอบเงินสมทบจำนวน 400,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (เกาะยม)