นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินโครงการจัดทำประติมากรรมอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

0
96

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินโครงการจัดทำประติมากรรมอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

(ศูนย์ราชการจังหวัด) ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการ “พิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” โดยท้องทะเลเขาหลัก อ.ตะกั่วป่า เป็นแห่งที่ 3 ของโลกและแห่งแรกของเอเชีย ที่มีแหล่งท่องเที่ยวประติมากรรมใต้ท้องทะเล จากเดิมพื้นที่ดังกล่าวที่ได้มีการวางปะการังเทียม วางยุทธโทปกรณ์ทางทหารที่ปลดประจำการ และประติมากรรมเต่า ลงไปในอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลไปบางส่วนแล้วนั้น และเพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างแหล่งอาศัยหลบภัยให้กับสัตว์น้ำ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งปะการรังเทียม ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวในแหล่งปะการังธรรมชาติ ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังจริงให้อยู่คู่ท้องทะเล การประชุมในครั้งนี้เพื่อกำหนดรูปแบบของรูปปั้นตลอดจนรายละเอียดต่างๆเพื่อให้มีความเหมาะสมและสวยงาม จากนั้นจะได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ที่ประชุมได้เตรียมจัดกิจกรรมจัดวางประติมากรรมรถฮาร์ลีย์-เดวิสัน เพื่อเพิ่มศักยภาพอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา ในวันที่ 14 เมษายน 2562 ด้วย