นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ และกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว เป็นตัวแทนของชาวอำเภอหนองบัวมอบเงินบริจาคสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ “วันรวมน้ำใจ หลั่งไหลสู่กาชาด” จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้รับมอบ

0
69

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ และกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว เป็นตัวแทนของชาวอำเภอหนองบัวมอบเงินบริจาคสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ “วันรวมน้ำใจ หลั่งไหลสู่กาชาด” จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์