สระแก้ว น้ำสระแห้ง ชาวบ้าน ประชาคม เปิดสระน้ำขายบัตรลงแห จับปลา กันอย่างสนุกสนาน

0
3370

สระแก้ว น้ำสระแห้ง ชาวบ้าน ประชาคม เปิดสระน้ำขายบัตรลงแห จับปลา กันอย่างสนุกสนาน
วันที่21 มีนาคม 2562
ที่บ้านซับแม็ค หมู่ที่3 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
จัดกิจกรรม เปิดสระจับปลา โดยการขายบัตร ให้แก่ประชาชน ที่นำอุปกรณ์การจับ เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายบัตร ในครั้งนี้เพื่อนำไปบริหารจัดการสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน และส่วนหนึ่งนำไปบริจาคให้กับทางวัดซับแม็กเพท่อเป็นค่าน้ำค่าไฟโดยนายสน จันทร์สมุด ผู้ใหญ่บ้านซับแม็ก หมู่ 3 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวว่าน้ำในสระแห่งนี้ไม่เคยแห้งมายี่สิบปีกว่าๆ แต่มาปีนี้ อำเภอตาพระยาเกิดภัยแล้ง ไม่มีฝนตกลงมาทำให้น้ำในสระของหมู่บ้าน ที่นำมาใช้อุปโภคบริโภค เกิดแห้งเหลือน้ำน้อยไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้ ทางผู้ใหญ่บ้านจึงประชุมกับคณะกรรมในหมู่บ้าน และประชาคมจัดการเปิดสระจับปลากันอย่างสนุกสนาน เป็นภาพที่ดูได้อยาก ในช่วง หลังๆ

#ภาพ/ข่าว/เสือโอ๋ตาพระยา อนันชัย พูพิลึก จ.สระแก้ว รายงาน