จ พิษณุโลก พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. มอบหมายให้ พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รองเสธ.มทบ.39/ รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

0
56

จ พิษณุโลก พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. มอบหมายให้ พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รองเสธ.มทบ.39/ รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ จุดตรวจท่างาม ถนนหลวงหมายเลข 11(ขาล่อง) ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์จว.พ.ล. ชึ่งมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รอง ผวจ.พ.ล. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจดังกล่าวในเวลาเดียวกัน ต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมจุดบริการประชาชนบริเวณข้างเคียง(จุดบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์)
ผลการปฎิบัติรายละเอียดดังนี้
1. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. สภาพการจราจรในเส้นทางขาล่องมีรถสัญจรหนาแน่นมาก เนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ ณ บริเวณเขื่อนแควน้อยฯจำนวนมาก
3. สำหรับผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการก่อเหตุวุ่นวายและเหตุการณ์ทั่วไปปกติดี ปรีชา นุตจัรส ราย งาน ข่าว