อ.วานรนิวาส : มอบถึงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย และให้กำลังใจจุดตรวจความปลอดภัยทางถนน

0
39

อ.วานรนิวาส : มอบถึงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย และให้กำลังใจจุดตรวจความปลอดภัยทางถนน


วันที่ 15 เมษายน 2562 ว่าที่ ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร เผยว่า นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ปฏิบัติภารกิจ . เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบวาตภัย ได้แก่รายนางหนูเพลิน ปัดถาทุม บ้านเลขที่ 105 ม.14 บ้านบะนกทา ต.หนองสนม ทั้งนี้มีผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ ปลัดเทศบาลตำบลสนองสนมพร้อมทีมงาน และจิตอาสาร่วมมอบให้กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
และได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลัง มอบเครื่องดื่ม ขนม แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ .จุดตรวจรองสามแยกบ้านวังบง ต.วานรนิวาส จุดตรวจสี่แยกโนนดอกคูณ ต.ธาตุ จุดตรวจบ้านหาดทรายมูล ต.คูสะคาม จุดตรวจบ้านคูสะคาม ม.๑ ต.คูสะคาม จุดตรวจบ้านแสงเจริญ ต.อินแปลง จุดตรวจหลักสี่แยกกุดเรือคำ ต.กุดเรือคำ จุดตรวจหลักสามแยกหนองแวงใต้ ต.หนองแวงใต้และจุดตรวจบ้านห้วยแสง ต.หนองแวง
โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ตรวจตราแนะนำประชาชนที่สัญจรไปมา รณรงค์ “ดื่มไม่ขับ” เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 เป็นช่วงสงกรานต์ ส่งกลับบ้านด้วยความปลอดภัย..
////////////////// ทีม ข่าว นสพ.คน นคร สกล