ประชาชนเข้าทรงน้ำพระทรงและพระอุปคุตเพื่อจะเดินทางกลับไปภูมิลำเนาขอโชคลาภจากพระอุปคุตในวันสรงน้ำพระและพระอุปคุต

0
102

ประชาชนเข้าทรงน้ำพระทรงและพระอุปคุตเพื่อจะเดินทางกลับไปภูมิลำเนาขอโชคลาภจากพระอุปคุตในวันสรงน้ำพระและพระอุปคุต

วันที่ 15เมษายน 6 2 วัดดังจัดงานพระอุปคุต เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ประชาชนทุกสารทิศบ้านใกล้เรือนเคียงมาสมสรงน้ำพระอุปคุตและแห่รอบหมู่บ้านขอให้มีโชคตลอดปีวันที่ 12 15 เมษายน 62 พระครูเกษมวาปีวิสัย รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าอาวาสวัดบึงกระดาน วัดพระอุปคุต ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า ทางวัดบึงกระดาน ได้กำหนดงานสมโภชพระอุปคุต วันสงกรานต์ทุกๆปีทางวัดจะจัดให้ประชาชนเข้ามาส่งน้ำขอโชคลาภพระอุปคุตอุ ในวันที่ 12 ถึง 15 เมษายน 2562 นี้ เป็นงานประจำปีของวัดเจ้าอาวาสวัด ได้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ที่จะเดินทางกลับ เข้ามาส่งน้ำพระสงฆ์ที่ทางวัดจัดไว้ให้ประชาชนส่งน้ำพระและพระอุปคุตปรีชา นุตจรัส ราย งาน ข่าว