สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา โดยนายชนะ ลิขิตเดชาโรจน์ ขนส่งจังหวัดพังงา พร้อมด้วยผู้ตรวจการ

0
125

สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา โดยนายชนะ ลิขิตเดชาโรจน์ ขนส่งจังหวัดพังงา พร้อมด้วยผู้ตรวจการ

บูรณาการกับจิตอาสาเขตเมืองพังงา พัฒนาการจังหวัดพังงา เจ้าหน้าตำรวจ สภ.โคกกลอย และเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมตั้งจุดตรวจตามมาตรการควบคุมความเร็ว เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน ในเส้นทาง แจกน้ำดื่ม การแนะนำให้ผู้โดยสารรถสาธารณะคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ณ บริเวณจุดตรวจหน่วยบริการประชาชน ต.หล่อยูง ถ.เพชรเกษม (บายพาส) ขาออก อ.ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา
และในเวลา 13.30 น. ชุดร่วมปฏิงานจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติงานแนะนำการเดินทางด้วยรถโดยสารที่ปลอดภัย ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา พร้อมนี้ ณ บริเวณจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารของสถานีเดินรถ บขส.ตะกั่วป่า สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอตะกั่วป่า ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางด้วย