” รวมพลัง ” แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อม รองแม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามสถานการณ์ไฟป่าดอยจระเข้ และเตรียมทำแนวกันไฟในพื้นที่อำเภอแม่จัน เชียงราย

0
55

” รวมพลัง ” แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อม รองแม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามสถานการณ์ไฟป่าดอยจระเข้ และเตรียมทำแนวกันไฟในพื้นที่อำเภอแม่จัน เชียงราย

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า (ผอ.ศอ.ปกป.ภาค สน. และคณะ เดินทางมาติดตามสถานการณ์และรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย , พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 , หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ส่วนแยกอำเภอแม่จัน วัดป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

จากนั้นในเวลา 10.30 น. พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย , พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และคณะ เดินทางไปตรวจพื้นที่การเตรียมการการจัดทำแนวกันไฟและดับไฟป่าในพื้นที่ป่าหลังสำนักสงฆ์แม่จันญาณสัมปันโน บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบแนวทางการปฏิบัติการควบคุมไฟป่า รวมถึงมาตรการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าต่อไป โดยมี พันโท โสภิต สุขเจริญ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ให้การต้อนรับ

ซึ่ง กองร้อยทหารพรานที่ 3108 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่า จำนวน 3 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า, เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุดับไฟป่าอำเภอแม่จัน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลป่าตึง ร่วมทำการดับไฟป่า พร้อมทั้งทำแนวกันไฟเพื่อควบคุมไฟป่าไม่ให้ลุกลามเข้ามาอยู่บริเวณเขตพื้นที่ชุมชน โดยพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตดอยจระเข้ – ดอยตูน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย