จ.พิษณุโลก จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กองบิน ๔๖ พิษณุโลก ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ผู้ป่วยมะเร็ง

0
86

จ.พิษณุโลก จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กองบิน ๔๖ พิษณุโลก ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ผู้ป่วยมะเร็ง

คุณพัฒน์นรี พานิช เกตุรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๖ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๖ ร่วมกับ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๔๖ พิษณุโลก นำกำลังพลทหารจิตอาสา ลงพื้นที่ ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย สร้างห้องสุขา ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และมอบทุนสนับสนุนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค พร้อมอุปกรณ์ล้างแผล ให้กับ นางสาว วิรัตน กรณีกิจ อายุ ๖๒ ปี ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ระยะสุดท้าย ซึ่งอาศัยเพียงลำพัง ในบ้านเลขที่ ๒๓๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ปรีชา นุตจรัส รายงาน ข่าว