พะเยา นักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนแห่ทำบุญวัดพระเจ้าตนหลวงวันวิสาคับคั่ง

0
47

พะเยา นักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนแห่ทำบุญวัดพระเจ้าตนหลวงวันวิสาคับคั่ง

นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างเข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา บริเวณวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระเจ้าตนหลวง พระคู่บ้านคู่เมืองพะเยา อย่างคับคั่ง ในเทศกาลวันวิสาในปีนี้

นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน จำนวนมากต่างเข้าร่วมทำบุญ ทั้งการตักบาตร 108 การถวายสังฆทาน รวมทั้งสักการะพระเจ้าตนหลวง พระคู่บ้านคู่เมืองพะเยา ที่บริเวณวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทำให้บรรยากาศการทำบุญเนื่องวันวิสาขบูชาปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก โดยชาวพุทธส่วนใหญ่เข้าสักการะพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพะเยา กันอย่างเนืองแน่น เนื่องจากวันวิสาขบูชาในปีนี้ทางวัดได้จัดให้มีประเพณี แปดเป็ง ไหว้สาพระเจ้าตนหลวง ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งในทุกๆปี จังหวัดพะเยา จะได้จัดงานแปดเป็ง นมัสการพระเจ้าตนหลวงทุกปี ซึ่งจะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาท่องเที่ยวไหว้พระและสักการะพระเจ้าตนหลวง ช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชากันอย่างคับคั่งทุกปี และในปีนี้ก็ได้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมสักการะกันอย่างคับคั่ง