พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗/ผอ ศอ.จอส.มทบ.๓๗/ผบ.ศบภ.มทบ.37 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ศบภ.มทบ.๓๗ มอบบ้านให้แก่นางฟองจันทร์ ปวนสุรินทร์ บ้านเลขที่ ๖๖๒ ม.๙ บ.ป่ากว๋าว ต.เมืองพาน อ.พาน จว.ช.ร. ที่ได้รับการก่อสร้างทดเเทนบ้านหลังเก่าที่ได้รับความเสียหาย จากวาตภัย

0
61

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗/ผอ ศอ.จอส.มทบ.๓๗/ผบ.ศบภ.มทบ.37 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ศบภ.มทบ.๓๗ มอบบ้านให้แก่นางฟองจันทร์ ปวนสุรินทร์ บ้านเลขที่ ๖๖๒ ม.๙ บ.ป่ากว๋าว ต.เมืองพาน อ.พาน จว.ช.ร. ที่ได้รับการก่อสร้างทดเเทนบ้านหลังเก่าที่ได้รับความเสียหาย จากวาตภัย โดย ชุดช่าง ศบภ.มทบ.๓๗ ช่าง อปท. ได้ดำเนินการซ่อมแซม ตั้งเสาสร้างโครงหลังคาและมุงกระเบื้อง พร้อมกับเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้าน ทำให้นางฟองจันทร์ ปวนสุรินทร์ รู้สึกดีใจเเละขอขอบคุณทหารของ ศบภ.มทบ.๓๗ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านของตนให้สมารถพักอาศัยดั้งเดิม สำหรับการการต่อเติมให้ดียิ่งขึ้น เมื่อได้รับงบเพิ่มเติมจะดำเนินให้การช่วยเหลือต่อไป