บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น. ร่วมกับ นางองอาจ เกษศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง,ฝ่ายปกครองอำเภอทัพทัน,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น,จนท.ตร.สภ.ทัพทัน,ผู้นำหมู่บ้าน,จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

0
57

เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น. ร่วมกับ นางองอาจ เกษศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง,ฝ่ายปกครองอำเภอทัพทัน,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น,จนท.ตร.สภ.ทัพทัน,ผู้นำหมู่บ้าน,จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้จำนวน ๒,๕๐๐ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดหนองเรือโกลน ม.๓ บ.หนองเรือโกลน ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จว.อ.น. โดยมี นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย