พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. ให้ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตัดต้นไม้ และดำเนินการเก็บกวาดต้นไม้ที่ล้มทับเสาไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณโรงเรียนเทศบาล 2

0
60

เมื่อ 17 พ.ค.62 เวลา 08.30 น. พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. ให้ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตัดต้นไม้ และดำเนินการเก็บกวาดต้นไม้ที่ล้มทับเสาไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมือง ม.ส. จากเหตุพายุฝน ลมแรง ในวันที่ 16 พ.ค.62 เวลา 2000 ที่ผ่านมา ความเสียหายขั้นต้น เสาไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ต้น และหลังคาศาลาพักผ่อนเสียหายเล็กน้อย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย