“ยโสธร จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่”

0
125

“ยโสธร จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่” ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่หอประชุมโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่
ว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ยุติธรรมจังหวัดยโสธร กล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชน/นักเรียนควรรู้ควรทราบ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน /ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์/แก้ไข้ปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดยโสธร มีผู่สนใจเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๕๐ คน ระยะเวลา ๑ วันมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่ม เล่นเกมส์ ทางเลือก ทางรอด The Chocice เป็นเกมส์ ที่สอดแทรกเกี่ยวกับกฎหมายเข้าใจง่าย พร้อมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ยุติธรรมจังหวัดยโสธรและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นำหน่วยงานในสังกัดเช่นสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร-เรือนจำจังหวัดยโสธรและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร ร่วมเสวนาภารกิจของสำนักงานต่างๆให้ประชาชน/นักเรียนได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละสำนักงานว่ารับผิดชอบงานอะไรและสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้
//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน