ศรีสะเกษ ป.ป.ช.ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตไปที่ อ.ยางชุมน้อยนำร่องแห่งแรกของจังหวัด ผอ.ป.ป.ช.ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อประโยชน์ของลูกหลาน

0
438

ศรีสะเกษ ป.ป.ช.ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตไปที่ อ.ยางชุมน้อยนำร่องแห่งแรกของจังหวัด ผอ.ป.ป.ช.ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อประโยชน์ของลูกหลาน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 25662 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชนอำเภอยางชุมน้อย ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีนายสายันต์ ยมราช ประธานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานและนำคณะภาคประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน มีนายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต และวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 บรรยายในหัวข้อเรื่อง โมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตและการเฝ้าระวังการทุจริตด้วย

นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านการทุจริตด้วยกรอบ STRONG เป็นการดำเนินการตามนโยบายของท่านประธาน ป.ป.ช.เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังในการป้องกันการทุจริตและมีการขยายเครือข่ายไปทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมต้านการทุจริต ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า โดยในส่วนของ จ.ศรีสะเกษได้มีการจัดตั้ง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีการดำเนินการตรงนี้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ อ.ยางชุมน้อยมีการอบรมสมาชิก 250 คน และจะมีการยื่นหนังสือให้กับนายอำเภอยางชุมน้อย เพื่อที่นายอำเภอยางชุมน้อยจะได้สานต่อโครงการนี้ เพื่อจะให้ อ.ยางชุมน้อย เป็นอำเภอนำร่องของ จ.ศรีสะเกษ ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษ ว่า งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ ที่ลงมาสู่พื้นที่สู่ประชาชน อยากให้ช่วยกันดูแลงบประมาณซึ่งเป็นเงินของแผ่นดิน ให้พวกเราช่วยกันเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อประโยชน์ของลูกหลาน และเพื่อให้ จ.ศรีสะเกษปลอดจากการทุจริตต่อไป

ศิริเกษ หมายสุข / ศรีสะเกษ