ขอขอบพระคุณ กรมสุขภาพจิตและศูนย์สุขภาพจิต เขต 12 ให้โอกาสกับกระผม นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

0
125

12 มิถุนายน 2562 ขอขอบพระคุณ กรมสุขภาพจิตและศูนย์สุขภาพจิต เขต 12 ให้โอกาสกับกระผม นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสได้รับโล่รางวัล บุคคลต้นแบบสร้างสรรค์สังคม ด้านการส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยมีท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกต์ ชึ่งเป็นเจ้านายที่ผมให้ความรักและเคารพอย่างสูงเป็นประธานเป็นผู้มอบและมีบุคคลหลายๆท่านชึ่งได้รับรางวัลหลายสาขา หลายอาชีพ ชึ่งถือเป็นความน่ายินดีด้วยอย่างที่สุดเพราะทุกท่าน ต้องทำงานทุ่มเททั้งกาย ทั้งใจวันนี้ได้มีโอกาสพูดถึงการสร้างพลังใจในการทำดี ให้ทุกคนคิดว่าคุณค่าของตัวเอง คืออะไร และ คุณค่าของมืออาชีพของวิชาชีพของเราคืออะไร และเป้าประสงค์สุดท้ายของงานเราคืออะไร ทุกอย่างสามารถที่จะตอบโจทย์การทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ วันนี้ทำให้ผมมีกำลังใจที่ดี และดีใจ ภูมิใจที่มีหลายคนบอก จะกลับไปทำแบบที่ผมทำ เอาผมเป็นไอดอล
ในการทำงานให้ดีที่สุด ขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ภรรยาและลูกๆที่ให้กำลังใจพ่อเสมอ ครับ