ศรชล.ภาค 1 /ทัพเรือภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ Pi-Po หลังสวน ชุมพร หลังปลดใบเหลือง ไอยูยู มาตรฐาน ยังดีเยี่ยม

0
125

“ ศรชล.ภาค 1 /ทัพเรือภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ Pi-Po หลังสวน ชุมพร หลังปลดใบเหลือง ไอยูยู มาตรฐาน ยังดีเยี่ยม”
ในวันนี้ 12 มิ.ย.62 นาวาเอก ชำนาญ  พวงเพชร  รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้แทน ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 ได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงหลังสวน (Pi-po หลังสวน) อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมี นาวาเอก วชิรวิชญ์  ขาวคม  หัวหน้าศูนย์ฯ และคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ
นาวาเอก ชำนาญ  พวงเพชร  กล่าวว่า พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการในการักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค1 /ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล.ภาค1 /ผบ.ทรภ.1)  ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดชุมพร จนถึงจังหวัดตราด รวม 11 จังหวัด ได้ฝากความห่วงใยมายังเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละจนผลงานเป็นที่ประจักและเป็นผลดีแก่ทางราชการ และขอให้ทุกคนยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่ให้ลดหย่อนลงไป
จากการที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลือง ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นความสำเร็จที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันพยายามแก้ไขปัญหาการทำประมง ไอยูยู มาตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปี นับตั้งแต่ไทยได้ใบเหลืองเมื่อ เดือน เม.ย.2558  และประเทศไทยได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ทั้งการออกกรอบกฎหมาย การบริหารจัดการประมง การบริหารจัดการกองเรือ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง การตรวจสอบย้อนกลับ และการบังคับใช้กฎหมาย “ประเทศไทยได้แสดงความรับผิดชอบและบทบาท ทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่าและรัฐตลาด ในระดับมาตรฐานสากล ส่งผลให้ อียู ปลดใบเหลืองให้ไทย
ซึ่งสะท้อนความสำเร็จที่ไทยได้ยกระดับของการทำประมงเชิงพาณิชย์ ทั้งในและนอกน่านน้ำเข้าสู่มาตรฐานสากล และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ อียู เพื่อส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค  ทั้งนี้รัฐบาลไทยยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาการทำประมง ไอยูยู เพราะเห็นความจำเป็นในการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่ตลอดไป นั่นคือคำกล่าวของรองนายกรัฐมนตรี
ในส่วนของกองทัพเรือ และ ศรชล. โดย ศปมผ. ที่รัฐบาลมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการปลดใบเหลืองดังกล่าวจนสำเร็จ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ ในศูนย์ pi-po ซึ่ง ศรชล.ภาค 1 รับผิดชอบ อยู่จำนวน 15 ศูนย์ จากจำนวนทั้งหมด 30 ศูนย์ จึงนับว่าเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก