นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ห่างไกลจากยาเสพติดและรู้เท่าทันถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติดในรูปแบบใหม่จัด

0
146

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ห่างไกลจากยาเสพติดและรู้เท่าทันถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติดในรูปแบบใหม่จัด ณ ห้องประชุมรวมใจ ชั้น 3 ให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก, โรงเรียนสามมิตร, โรงเรียนวัดท่าตะโก และคาดว่า เด็กๆนักเรียนทั้งหลายจะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติดไปต่อยอดและ เล่าสู่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันปัญหายาเสพติดในครอบครัวต่อไป