จังหวัดระยองจัดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน วันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 50 ประจำปี 2562

0
368

จังหวัดระยองจัดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน วันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 50 ประจำปี 2562
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน วันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 50 ประจำปี 2562 โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประเด็น การส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแกลง จังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประเด็นกิจกรรมลานวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทยยุครัตนโกสินทร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง พ.ต.อ.วรวุฒิ ชัยเจริญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกร่ำ ประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านการจราจร นายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่ ประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานีจัดงานและความร่วมมือของชุมชน และนายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ผู้ดำเนินรายการ ก่อนการแถลงข่าวมีการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม จากโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ทั้งนี้ จังหวัดระยอง ได้กำหนดจัดงานวันสุนทรภู่ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของท่านสุนทรภู่ ในช่วงวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณท่านสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง และเพื่อส่งเสริมการกวีของจังหวัดระยองและของประเทศชาติ ซึ่งในการจัดงานปีนี้ เป็นครั้งที่ 50 ของจังหวัดระยอง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน ๒๕62 รวม ๔ วัน ๔ คืน มีจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงดวงวิญญาณ พิธีวางกระเช้าดอกไม้เพื่อสักการะท่านสุนทรภู่ กวีโลก การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม เกี่ยวกับวรรณคดีท่านสุนทรภู่ ขบวนรำเชิดชูเกียรติจากชุมชน การประกวดขับเสภา การประกวดแฟนพันธุ์แท้การโต้กลอนสด การตอบปัญหาเกี่ยวกับท่านสุนทรภู่ การประกวดวาดภาพจากวรรณคดี การประกวดเดี่ยวปี่ในการประกวดพูดจาภาษาถิ่นระยอง ชมอุโมงค์ไฟ การแสดงแบบชุดไทยสมัยรัตนโกสินทร์ นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ การแสดงทางวัฒนธรรม ลานเสน่ห์วิถีถิ่น วิถีไทย สาธิตทำอาหารคาวหวานจากกาพย์แห่ชมเครื่องคาว หวาน การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าทางวัฒนธรรม และ อื่นๆ อีกมากมาย

ส.ปชส.ระยอง/ข่าว
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน