เทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุฯได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี62ของกองทุนสวัสดิการชุมชน

0
61

เทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุฯได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี62ของกองทุนสวัสดิการชุมชน
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายจำปา ม่วงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตรอำเภอขาณุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้โดยในวันนี้หลังจากประชุมมีการมอบของเครื่องครัวให้กับสมาชิกเช่นน้ำปลาน้ำมันมูลค่าชุดละ 800 บาทจำนวน30 ชุดและได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน 3 โรงเรียน 30 คนทุ่นระ500บาทซึ่งเด็กนักเรียนที่มารับเพือจะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชน มีกำลังใจในการเล่าเรียนสู้ชีวิตเพื่อจะมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าต่อไป