จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

0
58

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี
ในพิธี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงต่อแผ่นดินไทย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ทรงมีหลายพระนาม คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชรญ์ เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าปราสาททอง พระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยา กับพระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เหตุที่มีพระนามว่า “นารายณ์” มีที่มาน่าสนใจคือ มีพระญาติวงศ์เหลือบเห็นเป็น 4 กร พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญตลอดรัชกาลของพระองค์ ทั้งด้านการทหาร วรรณคดี และการทูต อีกด้วย
//////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม: ขอขอบ
พระคุณเครดิตข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด