สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า ได้นำกลุ่ม OTOP ในพื้นที่อำเภอตากฟ้า เพื่อออกร้านจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์ของดี ของเด่น อำเภอตากฟ้า ให้กับผู้ร่วมโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

0
60

วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า ได้นำกลุ่ม OTOP ในพื้นที่อำเภอตากฟ้า เพื่อออกร้านจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์ของดี ของเด่น อำเภอตากฟ้า ให้กับผู้ร่วมโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามนโยบายของกองทัพอากาศในการออกช่วยเหลือประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ มีบริการด้านการแพทย์ การตัดผมชาย การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ และกิจกรรมสันทนาการแก่เด็กนักเรียน และพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ท่านประธานการจัดกิจกรรมได้ให้เกียรติเยี่ยมเยือน ให้กำลัง พร้อมอุดหนุน สินค้า OTOP อีกด้วย