โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

0
77

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 – กรรมการผู้จัดการบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (คุณยุทธนา เจริญวงศ์) นำทีมผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของฝ่ายโรงงานและอะไหล่ ณ สำนักงานหนองจอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (คุณสมคิด ประดิษฐ์เสรี) และ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (คุณนรินทร์ วราภิรักษ์) ให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ ณ สำนักงานหนองจอก กรุงเทพฯ เป็นศูนย์ซ่อมและบริการอะไหล่ระดับสากล สนับสนุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ตอบสนองความต้องการในงานซ่อมและผลิตชิ้นส่วนอะไหล่โรงไฟฟ้า โดยนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ทั้งในมุมมองด้านระยะเวลางานบำรุงรักษา และต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน
บีแอลซีพี มุ่งมั่นสู่การเป็นต้นแบบที่ดีของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน